Незалежне оцінювання результатів навчання та професійної кваліфікації випускників ВНЗ

 

Вимоги учасників Болонського процесу

Принципи  і плани:

Створення мережі агенцій зовнішнього оцінювання, для яких:

 

 • розробити стандарти діяльності
 • створити європейський реєстр агенцій; вести має Реєстраційний комітет;
 • періодичний аналіз діяльності агенцій;

 

Створення Європейського консультативного форуму забезпечення якості вищої освіти

Забезпечення взаємної довіри ВНЗ та агенцій

Сприяння взаємному визнанню результатів оцінювання

(забезпечення якості – оцінювання, акредитація та аудит)

Структура та зміст європейських стандартів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти

Врахування внутрішніх процедур гарантування якості

Розвиток процесів зовнішнього оцінювання з чітко визначеними і оприлюдненими цілями та завданнями

Чіткі критерії, які мають бути завчасно оприлюднені

Відповідність методів цілям

Чіткі, повні і зрозумілі звіти

Періодичність

Рекомендації щодо подальшої діяльності

Системний аналіз

 

Вимоги до агенцій оцінювання

Зовнішнє оцінювання якості діяльності

Офіційний статус

Систематична і регулярна діяльність

Адекватне ресурсне забезпечення

Незалежність

Відповідальність і звітність

Використання зовнішніх (відкритих) критеріїв та процедур

Оціювання знань та вмінь студентів

Логічне (критичне) мислення

Аналітичні вміння

Вирішення проблем

Навики письмового спілкування

Спеціальні вміння і навички (в економіці, інженерних науках)

Контекстуальна інформація для встановлення зв’язку отриманих даних з оточенням студента та навчальним середовищем

Кількісні показники проекту

 

 • 16 країн
 • 150 ВНЗ
 • Розширення учасників за результатами після 2012

 

 

 

Країни-учасниці

 

 

 • Англія - Технічні науки
 • Бельгія - Економіка
 • Канада - Технічні науки
 • Колумбія - Загальні вміння, технічні науки
 • Єгипет - Загальні вміння, технічні науки, єкономіка
 • Фінляндія - Загальні вміння
 • Італія - Економіка
 • Японія - Технічні науки
 • Корея - Загальні вміння
 • Кувейт - Загальні вміння
 • Мексика - Загальні вміння, технічні науки, економіка
 • Нідерланди - Економіка
 • Норвегія - Загальні вміння
 • Російська федерація - Економіка
 • Словацька республіка - Загальні вміння, технічні науки, економіка
 • США - Загальні вміння

 

 

Офіційні спостерігачі

 

 • Англія
 • Саудівська Аравія
 • Швеція

 

Зовнішнє незалежне оцінювання професійної кваліфікації в різних країнах

 

 

 • Юристи
 • Лікарі
 • Педагоги

 

 

Приклад

Понад 500 ВНЗ

Галузі:

 

 • Агрономія
 • Мистецтво
 • Біологія
 • Бізнес
 • Комунікації
 • Кримінальна юстиція
 • Геологія
 • Історія
 • Література англійською мовою
 • Політологія
 • Психологія
 • Соціальна робота

 

Принципи   ЗНО бакалаврів у галузях знань

 

 • Незалежність агенцій
 • Довіра провідних ВНЗ
 • Забезпечення валідності ЗНО
 • Створення конкурентного середовища
 • Орієнтація на європейські стандарти і входження агенцій до Європейського реєстру
 • Застосування сучасних технологій тестування та оцінювання

 

З чого розпочати?

 

 • Створення консорціумів для апробації ЗНО для напрямів підготовки (галузей знань, спеціальностей)
 • Пілотування системи оцінювання в режимі конкурсів, змагань тощо
 • Популяризація
 • Інституціоналізація агенції ЗНО

 

Структура

 

 1. Наглядова рада – ВНЗ та роботодавці:

 

 

Адміністративна група:

 

 • Неприбуткова громадська організація - офіційний виконавець робіт
 • Базовий ВНЗ
2. Група розробників
 • Базовий ВНЗ

 

 

 

Фінансування

 

 • ВНЗ
 • Роботодавці
 • Благодійна допомога

 

Загрози дискредитації починання

 

 • Низька якість тестів
 • Недостатня валідність тестів
 • Монополізація
 • Негативний зворотній вплив на навчальний процес

 

Як можна гарантувати якість

 

 • Фахове формування програм
 • Оцінка загальних компетентностей як складова оцінювання
 • Розвиток тестових форматів
 • Використання завдань відкритого типу
 • Експертне оцінювання результатів

 

 

Проблеми правового регулювання

 

 • Визнання агенцій ЗНО суб’єктами правовідносин у сфері вищої освіти
 • Ліцензування агенцій ЗНО
 • Включення ЗНО в систему акредитації ВНЗ
 • Забезпечення державно-громадських форм управління якістю вищої освіти

 

В.Ковтунець, USETI Alliance

 

 

 

ВХІД для зареєстрованих користувачів

інформаційнА службА

Українського центру оцінювання якості освіти

(044) 503 37 93

online
опитування

Що має бути підставою для вступу до ВНЗ?

Всього відповідей: 1655

ПАРТНЕРИ АЛЬЯНСУ

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України УЦОЯО USAID American Councils Громадяньска мережа ОПОРА Microsoft Україна Міжнародний Фонд "Відродження" Американські дослідницькі інститути Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова Національна академія управління НАУ "Києво-Могилянська академія" Київський університет імені Бориса Грінченка Спілка ректорів ВНЗ України Центр освітньої політики Львівський Національний Університет ім. І.Франка Pro.Mova TIMO